Вдъхновявам хората да намерят баланса, радостта и смисъла на техния живот!
контакти

Чувствате, че е време да промените нещо!

  • Чувствате ли се съкрушени в настоящата си житейска ситуация? До кога?
  • Чувствате ли, че не използвате напълно потенциала си? До кога?
  • Мечтаете ли отдавна за промяна в кариерата, но ви липсва визията или правилната стратегия? До кога?
  • Трудно ли ви е да взимате решения? До кога?
  • Имате ли проблеми със самочувствието си? До кога?
  • Имате ли проблеми в общуването с вашите близки или в семейството? До кога?
  • Недоволни ли сте от себе си и от живота си? До кога?
  • Разочаровани ли сте,че не знаете какво искате и как да го постигнете? До кога?
  • Мечтаете ли за повече спокойствие и удовлетворение? До кога?
 
До кога ще се питате? До кога?

Каня Ви да намерим заедно отговора на Вашето - До кога?

Психологически съветник

Когато мислите, че няма изход!

Житейски тренинг / Life Coaching

Бъди себе си!

Семейно консултиране