Какво е успехът?


Говорим за живота ни, че е успешен, когато сме постигнали дадени неща, когато сме се доказали пред някого.
Правейки равносметка къде сме били преди време и къде сме сега и спрямо това как сме се развили и какво сме постигнали ние се оприличаваме за успешни или за неуспешни.
Спрямо външните фактори – в каква къща живеем, каква кола караме, с какви приятели сме заобиколени, колко е дебела банковата ни сметка.
В това ли се измерва успехът?

Не е ли успехът нашата себереализация и нашето себеизразяване?
Не е ли успехът това да се покажем на света такива каквито сме, с нашите отношения към хората и с нашата загриженост?
Не е ли успехът това да показваме своите умения и таланти без да робуваме на нечие мнение?
Не е ли успехът да правим това, което искаме и можем, да сме там където ще сме потребни и полезни на хората без да се колебаем?
Не е ли успехът онази вътрешна радост, че животът е едно благословение и едно прекрасно пътуване?
Не е ли успехът в благодарността на Бог, че ние дал възможността да живеем в най-прекрасното време – време на промяна?
Не е ли успехът в взаиморазбирателството и в Любовта която изпитваме към хората?
Не е ли успехът  в това да благодарим за днешния ден и да го изживеем благословени?
Не сме ли ние самите Успехът?

 

Прочетете още

Благословението

Сигурността

Почивката