Приемането

През целият ни живот ни учат да правим добро, да даваме, да споделяме, да сме любезни, отговорни и да си помагаме. Съставяме организации в помощ на възрастни хора, на животни, на бездомни. Обединяваме се да помагаме хората. Насочваме се изцяло в това да правим добро и да правим живота на другите по-приятен.

Но научени ли сме да приемаме?
Научени ли сме да сме отворени за това, което ни се поднася?
Научени ли сме да сме там, където сме и да приемаме ситуацията такава, каквато е ?
Научени ли сме, че с приемането ставаме смирени?
Разбираме ли, че с приемането на нещо от някого ние всъщност правим добро?
Ние даваме като приемаме неговия подарък.
Нима даването и приемането не е един и същи процес?
Трябва да сме еднакво отворени и при даването и при приемането.
 Повече от нас си мислят, че могат да приемат.

Защо си мислим, че приемайки нещо в този физически свят, като в същото време недоволстваме от това, което получаваме или критикуваме човека, който ни дава - знаем как да приемаме?

 Истинското приемане е като правенето на добро, то идва от сърцето. То е неосъждащо, безусловно, смирено, поклон пред този, който ни дава. То е отваряне на всички сетива. Чрез истинското приемане ние усещаме това, което идва към нас, ние го изживяваме, а не само да търсим приложението му.

Много от нещата, които не получаваме в нашия живот, а така силно копнеем не идват именно поради факта, че не можем да приемаме. Ние не сме отворени, ние не сме готови да получаваме. Готови ще сме когато отворим сърцата си, сетивата си, душата си и във всеки момент сме изпълнени с очакване да ни се случи нещо хубаво. Тогава ще се прояви и на физическо ниво. Очакваме ли да срещаме добри хора – само на такива ще попадаме.

Но критикувайки и осъждайки ние затваряме вратите около нас. Всяка една ситуация, всяка една минута, всяко едно преживяване е дар за нас. Трябва да се научим да приемаме този момент – Сега. Ако не му се отдадем и не го почувстваме ние блокираме и за в бъдеще да получим. Ние спираме поръчките!

Приемането е равносилно  на даването и в двата процеса изпитваме Любов. Той е двустранен процес и прави щастливи и двете страни.

Научете се да приемате и Вселената ще се радва на хора като вас. На такива, които очакват с нетърпение да получат.

Приемайте и ще получавате!

Приемайте и всичко ще идва към вас – благополучие, щастие, късмет, здраве.

Приемайте всичко, което хлопа на вратата ви.

С приемането показвате на вселената, че сте благодарни и тя ще ви възнаграждава многократно.
 
 

Прочетете още

Благословението

Сигурността

Почивката