Решителността


От къде идва тази дума?
Какво представлява самия процес?
Кога сме решителни?
Това са много от въпросите, на които ни е трудно да отговорим.

Решителността е онова нещо, което ни кара да сме смели и готови.

Понякога сме решени на нещо, но появили се препядствие разко ни намалява решителността. Все нещо ще ни пречи да се решим да направим нещо.

Нерешителността е липса на Любов.

Кога се появява тя?
Когато сме се вторачили в резултата от нашите действия и когато предварително сме оценили нещата като провал.

А когато сме уверени и знаем, че каквото и да се случи, ние ще продължим напред. Самата решителност се измерва с пламък запален в нас. Колкото повече го разпалваме толкова повече и за по-дълго ще гори. Но ние сами трябва да му наливаме масло.

Трябва да пречупим ограниченията си. Трябва да допускаме.... НЕ, трябва да сме сигурни, че можем да взимаме решения, да допуснем, че можем да действаме.

Колко често не се решаваме на това или на онова, дълги години отлагаме и търпим. Къде се е скрила тази наша решителност през това време? Другата част на решителността, а именно смелостта е липсвала. Решителността и смелостта вървят ръка за ръка. Да си смел не значи да си безумен, да си решителен не значи да си наивен. Решителен е човека, който няма спирачки!

За да притежаваме решителност ние първо трябва да можем да се ценим, да знаем каква стойност имаме и да имаме смелостта да отстояваме себе си. И когато го направим ще сме готови да взимаме решения и ще заставаме зад тях. Ще започнем да си пазим сами гърба и ще сме си достойна упора.

Когато сме решени на нещо, когато решителността ни е споходила ние ставаме свободни, порастват ни криле, картината ни се изяснява.
Ние знаем какво трябва да направим, знаем и как ще го направим.
Не се съмняваме изобщо в нашите действия и не се страхуваме от провал.

Отлагането на решението е време на бездействие – изгубено време.
Време, което удължава агонията ни, време в което ние не сме ние.

Не вземайки решение за нашия живот ние преотстъпваме правото на някой друг да взима решение вместо нас.
Кое е важно за нас? Кой да взима решенията в нашия живот? Ние или някой друг? Решаваме ние!

 

Прочетете още

Благословението

Сигурността

Почивката