Консултации

120.00 лв.
на живо

Онлайн коучинг ден с Кина Якимова

120.00 лв.
60.00 лв.
на живо

Онлайн коучинг на двойки

120.00 лв.
60.00 лв.
на живо

Лични консултации с Кина Якимова