Психологически съветник

Психологическото консултиране е за здрави хора, които могат да управляват живота си, но не могат да намерят пътя.

Психологическото консултиране помага за постигане на яснота в трудна лична или професионална ситуация. Той дава нова ориентация и укрепва вашите лични ресурси. По този начин опознавате себе си по-добре, можете да се справяте с конфликти, и имате възможност да погледнете на живота си от различна гледна точка.

Психологическият съветник не може да отговори на въпроса, но може да ви помогне да намерите отговора сами. Чрез целенасочени въпроси и обобщение, подобрявате саморефлексията си и получавате ясна представа за своите силни и слаби страни, цели и нужди.Като психологически съветник ще ви подкрепям в следните области:
 
  • Семейни проблеми
  • Проблеми в отношенията (партньор, родители, приятели)
  • Справяне с конфликти
  • Загуба на работа
  • Баланс между работа и личен живот
  • Справяне със стреса
  • Развод или раздяла
  • Професионално ориентиране
  • Жизнени промениЩе ви придружа по пътя, който е и самата цел.

Каня Ви да намерим заедно отговора на Вашето - До кога?

Житейски тренинг / Life Coaching

Бъди себе си!

Семейно консултиране

Консултиране на тема Здраве

Здрав дух в здраво тяло!